وبگاه شخصی اميراحمد دهقاني

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
کتاب ها

نام اصلی کتابنام فارسی کتابمترجماننویسنده(گان)سال انتشارمحل انتشار


نام کتابمولفسال انتشارمحل انتشار
مكانيك سيالات محمد رضا چمني، امير احمد دهقاني، محمد كريم بيرامي، روح اله قلي پور 1388 انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان 
مسايل پايه در مكانيك سيالات و هيدروليك محمد رضا چمني، امير احمد دهقاني، محمد كريم بيرامي، روح اله قلي پور 1389 انتشارات نشر ارکان 


  بازديد : 53115
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان